menu

pixelshark

AGENCJA
                        KREATYWNA
I interaktywna

pixel shark
pixel shark
pixel shark
pixel shark
pixel shark
pixel shark
pixelshark pixelshark pixelshark pixelshark pixelshark pixelshark
strony www strony www strony www strony www strony www strony www
sklepy internetowe sklepy internetowe sklepy internetowe sklepy internetowe sklepy internetowe sklepy internetowe
blockchain
blockchain

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PIXELSHARK.EU

O NAS


Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.pixelshark.eu (dalej jako: „Strona”) jest Agencja Interaktywna PixelShark prowadzona przez spółkę IQ CORPORATION LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (adres siedziby: 34 New House, 67-68 Hatton Garden, London, England, EC1N 8JY); wpisaną do rejestru działalności gospodarczej dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzonego przez Companies House pod numerem 09967857, posiadającą numer VAT: GB231328049 (dalej jako: „PixelShark”, „Właściciel” lub „Administrator”).


ZASTRZEŻENIE PRAWNE


Niniejsza Strona ma wyłącznie charakter poglądowy i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Strona Internetowa umożliwia wyłącznie nawiązanie kontaktu z Właścicielem celem złożenia indywidualnego zapytania ofertowego. Zawarcie umowy może nastąpić dopiero na skutek zapytania skierowanego do PixelShark po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez PixelShark oraz mogą stanowić przedmiot dodatkowych ustaleń stron.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki ustawowe Właściciela).


KORZYSTANIE ZE STRONY


Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony PixelShark udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie usługach. PixelShark dokłada najwyższych starań, aby prezentowane na Stronie treści i informacje były rzetelne oraz aktualne.


Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:


Komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

Dostęp do poczty elektronicznej.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.

Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.


Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.


W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:


za pomocą formularza kontaktowego widocznego na Stronie Internetowej;

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: office@pixelshark.eu;

telefonicznie pod numerem: (+48) 576 244 329;

pisemnie lub osobiście pod adresem: Agencja Interaktywna PixelShark, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź.


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.


USŁUGI ELEKTRONICZNE


Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: blog, formularz kontaktowy, formularz wyceny oraz newsletter. Korzystanie z usług elektronicznych Strony Internetowej jest nieodpłatne i możliwe dla wszystkich usługobiorców.


Przeglądanie bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki z artykułami widocznej na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności i pozwala na przeglądanie artykułów branżowych dodanych przez Właściciela. W ramach bloga usługobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z opcji zamieszczenia komentarza, co wymaga podania treści komentarza, nazwy (identyfikatora) oraz adresu poczty elektronicznej usługobiorcy i kliknięciu pola akcji. Komentarz staje się widoczny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową po jego zatwierdzeniu przez Właściciela. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”. Formularz kontaktowy wymaga podania co najmniej tematu i treści wiadomości wysyłanej do Właściciela oraz imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej usługobiorcy. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z formularza wyceny możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki „Wycena”, (2) wypełnieniu formularza wyceny oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij do wyceny”. Formularz wyceny wymaga podania co najmniej imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej usługobiorcy, a także opisu zamówienia, którego wyceny ma dotyczyć wiadomość wysyłana do Właściciela za pomocą formularza. Usługobiorca ma również możliwość załączenia potrzebnych plików z pamięci swojego urządzenia. Usługa elektroniczna formularz wyceny świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z newslettera jest możliwe po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane cykliczne informacje o nowościach i promocjach od Właściciela, a następnie kliknięciu pola „Zapisz się”. Na newsletter można również zapisać się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa pod formularzem wyceny lub formularzem kontaktowym – z chwilą wysłania formularza, usługobiorca zostaje zapisany na newsletter. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela, w szczególności za pomocą formularza kontaktowego.

Wszystkie treści publikowane przez usługobiorców na Stronie Internetowej lub wysyłane za jej pośrednictwem powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest zamieszczanie treści (w tym również poprzez załączane zdjęcia lub pliki) naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, sklepy, produkty lub usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.


PRAWA AUTORSKIE


Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.


KONTAKT Z NAMI


W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:


za pomocą formularza kontaktowego widocznego na Stronie Internetowej;

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: office@pixelshark.eu;

telefonicznie pod numerem: (+48) 576 244 329;

pisemnie lub osobiście pod adresem: Agencja Interaktywna PixelShark, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź.

Software house PixelShark

Strona internetowa to świetny sposób na zareklamowanie własnej firmy. Jest ona tak samo ważna, jak popularne dziś prowadzenie profili w mediach społecznościowych. Dlatego nasza agencja interaktywnaw Łodzi oferuje stworzenie witryny nowoczesnej, która przyciągnie potencjalnych klientów i będzie przygotowana do późniejszych działań związanych z pozycjonowaniem, czyli SEO.

Dzięki temu łatwiej będzie Ci dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, a co za tym idzie – zwiększy się świadomość o istnieniu Twojej działalności. Warto jest zatem postawić na stronę www wykorzystującą najnowsze technologie i modne szaty graficzne, co spowoduje stały napływ klientów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.